dinsdag 20 juli 2010

Voor jou

Een gedicht van Nel Benschop uit de bundel: De vogel van het woord


Ik bid voor je - vier kleine woorden:
een wereld van barmhartigheid,
van liefde, die het roepen hoorde
om hulp, om mede-deel-zaamheid


Ik bid voor je - een samen weten:
dat je van God alleen de kracht, 
de wil om 't donk're te vergeten, 
de moed om dóór te gaan, verwacht. 


Bidden en doen - helpen en horen,
maar ook een daad die àlles vraagt,
omdat het hart alleen de sporen
van liefde voor de ander draagt

1 opmerking: