dinsdag 23 maart 2010

Bijbellezen

Een gedicht van Isaäc da Costa


Bij 't openslaan van 't Boek der boeken
Gedenkt, o kind'ren, dag bij dag,
Dat, wie dat Woord wil onderzoeken,
Geen eigen licht vertrouwen mag:
Geen eigen wijsheid zou hier baten,
Geen ijverig' arbeid hier volstaan;
Alle eigen wijsheid dient verlaten,
Een ander oog moet opengaan.
Voor dat ge u dan begeeft tot lezen,
Valt, kind'ren, valt uw God te voet,
Opdat een heilig, heilzaam vrezen,
Zich meester maak' van uw gemoed.
Vraagt, eer gij verder gaat, een zegen:
Vraagt oren, ogen en een hart,
En Jezus-Zelve kome u tegen
In dit Zijn Woord, bij vreugde en smart

Geen opmerkingen:

Een reactie posten